Kavalahti

Leirialue Kavalahti 7
Leirialue Kavalahti
Leirialue Kavalahti 2
Leirialue Kavalahti 3
Leirialue Kavalahti 4

Kavalahdessa on tilaa järjestää vaikka useamman sadan hengen leiri!

Tyyppi: Leirialue. Kavalahdessa on kolme leiripaikkaa 20-100 hengen leireille. Leiripaikoista kaksi on peltoaukeita ja kolmas metsän siimeksessä.

Varustus: Puucee ja vedenottopaikka on lähellä. Lisäksi metsästä löytyy kaksi laavua ja leirikappeli.

Lisätietoa: Kavalahden seitsemän hehtaarin suuruinen metsäkaistale yhtyy Inkoon kunnan retkeilyalueeseen ja isomman leirin on helppo levittäytyä laajemmalle alueelle, kunhan kysyy luvan kunnalta. Kunnan metsäalue on yhteensä 150 hehtaaria. Myös peltoaukeille mahtuu vaikka suurleiri. Reittejä suunniteltaessa ja vedettäessä on huomioitava alueen kesäasukkaat ja naapurit. Yksityisten alueita on ehdottomasti kunnioitettava, jotta aluetta voidaan tulevaisuudessa käyttää hyvässä yhteistyössä.

Hinta: Sovittaan tapauskohtaisesti

Varaus: Ota yhteyttä Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön kiinteistövastaavaan

Kartta

Leirilohkot löydät alla olevasta tiedostosta ”Kavalahden opaskartat”

JEMMA – KARTAT

Kansalaisen karttapaikka

 


Tiedostot