Kämppien jakoperusteet

Piirin kämppävuorojen jakoperusteet syksyisin seuraavalle vuodelle

Kun syksyn yhteishaussa etsit vapaita vuoroja, niin osa ajankohdista voi olla jo varattuna. Nämä varaukset ovat jo lukkoon lyötyjä piirin tapahtumia, merkittäviä valtakunnallisia tapahtumia tai yhteistyötahojen (esim. Leirikesä ry) tapahtumia. Kaikki Lippukunnat ovat samalla viivalla lomake haussa.

 • Elokuussa Piirin tapahtumat, sekä merkittävät valtakunnalliset tapahtumat.
 • Syyskuussa Päpan lippukuntien lomakehaku tärkeisiin tapahtumiin
 • Lokakuussa Päpan lippukunnat saavat syöttää varauksia järjestelmään
 • Marraskuussa kaikki partiolaiset, sekä partion ulkopuoliset varaajat saavat syöttää varauksia järjestelmään

Kesken vuotta voit aina varata vapaana olevan vuoron ja saat sen!

Partion ulkopuolisia varaajia velvoitetaan viikonloppuisin varaamaan varattavan alueen kaikki rakennukset Kiljava, Kavalahti sekä Nuuksio. (Peurantupa ja Kuusitupa ovat vain yksi kohde)

Lomakehaun kriteerit Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukunnille

 • Alueelliset tapahtumat
 • Kahden tai useamman lippukunnan retket (yli 100 osallistujaa)
 • Isojen lippukuntien tapahtumat (jäsenmäärä yli 150)
 • Muut perinteiset tai juhlavuoden tapahtumat
 • Lippukunta ei ole viime vuosina saanut toivettaan
 • Muut tapahtumat

Kämppien jakamisen yleiset periaatteet

 • Käyttö ensisijaisesti Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n jäsenille (ja Leirikesä ry:llä).
 • Kämpät omistaa Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö sr, sekä Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry (Kavalahti)
 • Piirihallitus on tehnyt periaatepäätöksen Päpan kurssien ja tapahtumien pitämisestä omilla kiinteistöillä.
 • Kurssit ja piirin omat tapahtumat sijoitetaan paikoilleen elokuussa (eli ennen lippukuntien varauksia).
 • Lippukunnille vuorojen jako tapahtuu kerran vuodessa, loka-marraskuussa koko seuraavaksi vuodeksi. Sen jälkeen vapaat vuorot ovat kaikkien vuokrattavissa.
 • Suurien lippukuntien toiveet pyritään huomioimaan, koska suurten tapahtumien mahdollisten järjestämispaikkojen määrä on rajatumpi.
 • Lippukuntien juhlat / muut suuret tapahtumat pyritään huomioimaan.
 • Vuorot jaetaan, kun kaikki hakemukset ovat saapuneet, ensi kaikille yksi vuoro, jonka jälkeen toinen vuoro. Tapahtuman koko ja luonne vaikuttavat vuorojen jakamiseen
 • Lippukuntien vuorojen jaon jälkeen nettivarauskirja aukeaa kaikille.
 • Mikäli alueelle on tehty partiovarauksia ei ulkopuolisia varauksia samalle ajankohdalle pääsääntöisesti tehdä.
 • Vuokrahinnat eivät sisällä lisäpalveluita. Vuokraaja on vastuussa siitä, että tilat palautetaan siivottuina.
 • Varaus on sitova. Ennen varauksen alkua on 1 kk ilmainen peruutus mahdollisuus. Sen jälkeen varaus laskutetaan täysimääräisenä.