Kriisiviestintäohje

horizontal break

KRIISIVIESTINTÄOHJE
TOIMINTAOHJEET TAPAHTUMAPAIKALLE
1. tutki, pelasta, ota tilanne haltuun
2. hälytä apua, anna tarvittaessa ensiapua
3. varoita tarvittaessa muita ja ehkäise lisäonnettomuudet
4. ilmoita tapahtuneesta lippukunnanjohtajalle / tapahtumasta vastaavalle
partiojohtajalle, puh. ___________________
5. pysy itse rauhallisena ja rauhoittele myös muita
6. lähetä opastajia vastaanottamaan apua
ÄLÄ KERRO ulkopuolisille onnettomuustilanteessa olleiden henkilöiden nimiä tai muita henkilökohtaisia asioita. Älä myöskään kerro arvioita tai olettamuksia tilanteesta. Sanat “ehkä”, “mahdollisesti” ja “todennäköisesti” ovat kiellettyjä. Vääriä tietoja on vaikea korjata jälkikäteen. Toimittajat ja muut aiheesta kiinnostuneet tulee ohjata ottamaan yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan. Mahdolliseen poliisitutkintaan liittyvistä asioista tiedottavat vain viranomaiset.

TOIMINTAOHJEET LIPPUKUNNAN- TAI TAPAHTUMAN JOHTAJALLE
1. varmista, että pelastustoimet ovat käynnissä
2. kysy piiriin ilmoitettavat tiedot (kuten yhteystiedot ja ajo-ohjeet) tapahtumapaikalta
3. ilmoita tapahtuneesta piirin toiminnanjohtajalle
toiminnanjohtaja Mimmu Mannermaa, puh. 040 132 7088
viestintäkoordinaattori Susanna Mikander, puh. (09) 8865 1215
KERRO
– mitä: “Liikenneonnettomuus…”
– missä: “Espoossa…”
– milloin: “Tänään noin klo 13.30…”
– kuka: “Kyydissä olleet partiolaiset.”
– miksi: “Auto suistui ojaan…”
– seuraukset: “Kaksi vaeltajaa loukkaantui hengenvaarallisesti…”
– toimenpiteet: “Toimitettiin ambulanssilla Töölön sairaalaan..”
– lisätiedot: “Lisätietoja antaa NN numerosta…”
4. ohjeista tapahtumapaikalla olevat, mitä sanotaan ja kenelle
5. tiedota uhrien vanhemmille
6. tiedota muiden lasten vanhemmille ja lippukunnan muille johtajille
yleinen hätänumero 112
myrkytystietokeskus 09 471 977

KENELLE OHJE ON TARKOITETTU?
Tämä kriisiviestintäohje on tarkoitettu lippukuntien käyttöön. Piirin suuret tapahtumat (esimerkiksi partiotaitokilpailut, leirit, ohjelmatapahtumat) soveltavat tätä ohjetta tehdessään oman kriisiviestintäsuunnitelmansa.
Kriisitilanteen tullen on tärkeää välittää oikeaa ja yhdenmukaista tietoa esimerkiksi tiedotusvälineille ja partiolaisten vanhemmille. Kriisiviestintäohjetta tulee noudattaa, jotta vanhempien ja muiden ulkopuolisten ihmisten luottamus partioon ja esimerkiksi lippukunnanjohtajiin säilyy.
MITÄ KRIISI / KRIISIVIESTINTÄ TARKOITTAA?
– Kriisi voi olla onnettomuus tai eksyminen, mutta myös rikos (kuten lippukunnan rahojen väärinkäyttö, lapsen pahoinpitely tms)
– Useimmiten partion kriisit johtuvat ennemmin osaamattomuudesta ja ajattelemattomuudesta kuin pahuudesta.
– Kriisistä viestittäessä vain ennalta sovitut henkilöt kertovat esim. medialle tapahtuneesta. Tällä vältetään turhat huhut ja varmistetaan se, että tapahtuneesta annetaan todenmukaista tietoa.
Huhupuheiden korjaaminen jälkikäteen on hyvin vaikeaa ja ne voivat vahingoittaa partiolaisten ja/tai lippukunnan mainetta pitkiksikin ajoiksi.
– Ota yhteyttä piiriin aina, kun olet epävarma asian vakavuudesta tai tarvitset apua siitä tiedottamisessa.
TIEDOTUSVASTUU – KUKA KERTOO KENELLE?
Tapahtuman tai lippukunnanjohtaja kertoo tapahtuneesta piirin toiminnanjohtajalle, lasten vanhemmille ja lippukunnan muille johtajille. Piirin toiminnanjohtaja tiedottaa asiasta piirinjohtajalle, muille lippukunnille, Suomen Partiolaisille ja tarvittaessa medialle.
Tiedustelut ohjataan eteenpäin oikealle, sovitulle henkilölle. Muut eivät tiedota. Kysyjille voi vastata, että meillä tästä asiasta tiedottaa piirin toiminnanjohtaja – älä siis selittele tapahtunutta tai sano: “me ei saada kertoa tästä”. Aina voi sanoa, ettei tiedä ja pyytää ottamaan yhteyttä oikeaan henkilöön.
KRIISIIN VARAUTUMINEN
– Koko lippukunnan johtajisto tuntee Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet sekä piirin kriisiviestintäohjeen ja osaa toimia oikein kriisitilanteessa
– Lippukunnan- / tapahtuman johtajalla on tarvittava tieto esimerkiksi järjestettävistä retkistä, osallistujamääristä, reiteistä jne.
– Kriisitilanteiden harjoittelu ja mahdollisten kriisien kartoittaminen (apua näihin saat piiristä)
– Säännöllinen yhteydenpito lasten vanhempiin
– Yhteystietojen päivittäminen (lasten, vanhempien ja lähilippukuntien yhteystiedot)
KRIISIN JÄLKIHOITO
Tilanteen jälkihoito; kriisiapu ja tilanteesta / tapahtuneesta keskustelu esimerkiksi vanhempainillassa, eri ryhmien (lapset, vanhemmat, johtajat) huomioiminen.
Myös piiri auttaa kriisin jälkihoidossa.
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
puh. (09) 8865 1200
www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi
purkki.partio.fi